Loading Laddar...
 

A2 Mellanstor MC

Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg.

För att få ett A2-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla

  1. Du har körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har gått riskutbildning.
  5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Har du redan tagit ett A1-körkort behöver du bara göra ett körprov.
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom  EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.